Minőség, megbízhatóság, megújulás

Minőség, megbízhatóság, megújulás

Továbbképzési lehetőségek

Válasszon

Mesterképzés

VIV Zrt.

Ez a kitüntető cím a munka és a szakma szereteten kívül a modern korhoz való alkalmazkodást az új berendezések, alapanyagok, technológiák ismeretét is jelenti. A mai mesterekkel szemben a régiekhez hasonlóan ma is érvényben van, hogy az e címmel rendelkező szakemberek magas szakmai és etikai normák szerint végzik tevékenységüket.

A szakmai utánpótlás nevelése szempontjából is igen nagy jelentőséggel bír a Mester címet viselő szakember, hiszen korszerű szakmai tudással, pedagógiai ismeretek birtokában magasabb színvonalon tudja átadni ismereteit a szakmunkástanulóknak.

5 év gyakorlati idő után lehet jelentkezni mester képzésre.

Mesterképzés

Robbanásbiztos berendezés kezelő tanfolyam

VIV Zrt.

A robbanásbiztos villamos berendezés kezelés, szerelés keretében a szakember robbanásveszélyes, vagy később annak minősített környezetben elosztó-berendezést, erős- és gyengeáramú vezetékhálózatot, fűtőkábelt, érzékelő-, vezérlő- és szabályozókészüléket, világítási berendezést és készüléket, valamint ezen helyeken található gépészeti berendezéseket, villámhárító berendezést létesít és felülvizsgál, hibákat tár fel, karbantart, javít és felújít, ezen berendezések kezelését elvégzi.

Képzési előfeltétel: érettségi és 3 év gyakorlat

Robbanásbiztos berendezés kezelő tanfolyam

Felelős műszaki vezetői jogosultság

VIV Zrt.

Törvényben meghatározott vezetői feladatok ellátásához szükséges. A különböző jogosultsági szintek megszerzéséhez felsőfokú villamos végzettség, technikusi oklevél, vagy korlátozott feltételekkel villanyszerelő bizonyítvány, illetve mesteri végzettség és szakmai gyakorlati idő megléte a követelmény.


 

 

Felelős műszaki vezetői jogosultság

Teherkötöző tanfolyam

VIV Zrt.

Emelőgépek (daruk) biztonságos üzemeltetéséhez szükséges teherkötözői ismeretek elsajátítása, ami elsősorban a biztonságos tehermozgatás, áruhalmozás, súlypont, kötöző eszközök, függesztékek, tehermegfogók stb.-vel kapcsolatos ismereteket jelenti.

Teherkötöző tanfolyam

SCC tanfolyam (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa)

VIV Zrt.

A cégeknek is és a munkavállalóknak is fontos valamennyi magas kockázatú veszélyes iparágban a munkavégzés kockázatainak csökkentése. Az EBK tanfolyamra alapozva cégek 3 évre, dolgozók 10 évre szerezhetnek SCC minősítést, ami az európai munkavégzéshez ma már elengedhetetlen.

SCC tanfolyam (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa)

EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) tanfolyam

VIV Zrt.

A MOL csoport és más olaj-, gáz-, vegy-, építőipar munkavállalóinak a magas kockázatú helyein csak speciális feltételekkel lehet munkát végezni. A konkrét munkavégzési feltételektől függően kell többek között:

  • a védőeszközökre vonatkozó előírásokat betartani
  • munkaeszközök megfelelőségéről (pl. szikramentes) gondoskodni
  • az alkalmazott vegyi anyagokkal (pl. hígító, festék, stb.) kapcsolatos követelményeket betartani   
  • a járművekre vonatkozó műszaki és közlekedési szabályokat alkalmazni.
EBK (Egészségvédelem, Biztonságtechnika, Környezetvédelem) tanfolyam

Emelőgép kezelő tanfolyam (kivéve targonca)

VIV Zrt.

Az emelőgépek jellemzően nagytömegű, nagy terjedelmű terheket emelnek, a szerelőállványok személyeket is. A magas kockázatú munkahibás munkavégzés esetén súlyos károkat, anyagi kárt vagy balesetet okozhatnak.

Gépcsoportonként tehető vizsga: személyemelők és szerelőállványok tanfolyam

Emelőgép kezelő tanfolyam (kivéve targonca)