Minőség, megbízhatóság, megújulás

Minőség, megbízhatóság, megújulás

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(Érvényes 2018. októbertől)
(www.vivcsoport.hu, www.viv.hu; www.vivber.hu; www.bauviv.hu; www.delviv.hu; www.gyorviv.hu; www.eszakviv.hu)


A VIV Zrt., mint a http://www.viv.hu és a cégcsoport további tagjainak honlap tulajdonosa kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban tiszteletben tartja felhasználóinak magánszféráját. Alábbiakban tájékoztatja a honlap látogatóit az alkalmazott adatvédelmi szabályokról.

Az VIV Zrt. Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot új online változat közzétételével szükség szerint frissítse.

A VIV Csoport weboldalainak megtekintése nyilvános, az regisztráció, azaz személyes adatok megadása nélkül lehetséges bárki számára. Amennyiben a felhasználó a weboldalon fellelhető elérhetőségeken meghatározott céllal önkéntesen személyes adatokat ad meg, abban az esetben is cégcsoportunk a személyes adatok tekintetében az uniós és a magyar jogszabályi előírások szerint jár el.

A VIV Zrt., illetve a cégcsoport tagjai a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át.

A VIV Zrt., illetve a cégcsoport tagjai elkötelezett a honlap látogatói személyes és üzleti adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott jogok tiszteletben tartását, a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A honlapunkon meghirdetett állásajánlatokra a honlapról küldött elektronikuslevélben is lehetséges.

Az adatkezelés célja a pályázóval való kapcsolattartás. Az így önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelése kizárólag a pályázókkal való kapcsolattartás érdekében történik.

A pályázat elbírását követően csak a felvételt nyert pályázók adatai kerülnek további felhasználásra, tárolásra a többi adat évi egy alkalommal törlésre kerül, pályázói adatbázis nem jön létre.

A VIV Zrt., illetve a cégcsoport tagjai az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

  • az adatkezelés céljai,
  • az érintett személyes adatok kategóriái,
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

A VIV Zrt., illetve a cégcsoport tagjai az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A VIV Zrt., illetve a cégcsoport tagjai indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

A kérelmeket elektronikus úton az alábbi email címre megküldve kell VIV Zrt., illetve a cégcsoport tagjaihoz eljuttatni.

Az adatkezelők neve, elérhetőségei:

VIV Zrt. H-1077 Budapest,Bethlen Gábor utca 21-23. Tel.: + 3614132822 + 3614132864 viv@viv.hu
VIVBER Kft. H-2060 Bicske, Tatai út 62. Tel.: + 3622566200 + 3622566202 info@vivber.hu
BAUVIV Kft. H-4028 Debrecen, Kassai út 127. Tel.: + 3652524074 + 3652524077 info@bauviv.hu
DÉLVIV Kft. H-7630 Pécs, Edison út 44. Tel.: + 3672510510 + 3672327526 mail@delviv.hu
GYŐRVIV Kft. H-9023 Győr, Pusztaszeri út. 11. Tel.: + 3696418908 + 3696526478 gyorviv@gyorviv.hu
ÉSZAKVIV Kft. H-3527 Miskolc, Tüzér utca 15-17. Tel.: + 3646507510 + 3646507512 eszakviv@enternet.hu

Cookie kezelés
Mik azok a „cookie-k” („sütik”)
A weboldalunkon „cookie”-kat („sütiket”) alkalmazunk. Ezek a fájlok információt tárolnak a webes böngészőkben, melyek többféle célt szolgálhatnak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze.

Egyes „sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban. Kényelmesebbé teszik a böngészést, segítségükkel a weboldalak üzemeltetői névtelen statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezáltal még jobban személyre szabható az oldal kinézete és tartalma a legjobb felhasználói élmény érdekében.

Feltétlen szükséges sütik

A feltétlen szükséges “sütik” segítik Önt a navigációban a honlap böngészése alatt, megjegyzik a folyamatokat, beállításokat. Ezek alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Miután elhagyja webhelyünket, vagy a böngésző bezárásával ezek egy része automatikusan törlődik.

Jelen nyilatkozat elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint az érintett hozzájárulása – az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt, ajánlatkéréskor, pályázat beadása során megadott személyes adatait a fentiek kezelje.